Om Ergonomi

 

Tangentbord och mus

Både tangentbord och mus bör ligga en bit in på bordet så att du har plats att vila underarmar och händer framför tangentbordet. Du kan också använda ett underarmstöd som ger dig en bekvämare yta och en bättre övergång till mus och tangentbord. Kontrollera att musen inte ligger för långt ifrån tangentbordet.

 

Kortkommando Guide

Ctrl+C = Copy/KopieraCtrl+X = Cut/Klipp utCtrl+V = Paste/Klistra inCtrl+N = New/NyCtrl+A = Select all/Markera allt

Belastningsskador - varför uppstår de?

I dagens samhälle har belastningsskador blivit en del av vardagen för ganska många datoranvändare.

Människan behöver rörelse och variation och det finns ingen arbetsplats som är så bra utformad att vi kan sitta stilla hela dagarna, utan att på sikt riskera belastningsskador.

Symptom på en belastningsskada kan t.ex vara en domnande känsla i händer, styvhet och smärta i fingrar, underarm eller armbåge, smärta i skuldror, nacke och rygg.

Felaktigt utformade arbetsplatser som leder till enformiga rörelser, långa arbetspass med samma rörelsemönster är exempel på orsaker till eventuella beslastingsskador. Ingen är betjänt av detta. Användaren får obehag och arbetsgivaren får höga kostnader på grund av sjukdom och rehabilitering. 

 

Arbetar du rätt?

För dig som vill ergonomianpassa din arbetsmiljö rekommenderar vi att boka en kostnadsfri konsultation från någon av våra ergonomikonsulter. De har stor kunskap och erfarenhet av att utvärdera olika arbetsplatser ergonomiskt. Här är några ergonomiska "första-hjälpen-råd" som du kan göra på egen hand.

 

Variation

Oavsett hur bra och rätt du sitter är du beroende av rörelse och regelbundna pauser för att undgå belastningsskador på sikt.

 

Stol

Stolen skall kunna ställas in så att den passar just din arbetssituation. Stolsäte och rygg skall kunna regleras oberoende av varandra och stolsryggen brukar vara reglerbar i både höjd och vinkel. Självklart bör också stolshöjden vara justerbar. Kontrollera att du når ned med fötterna i golvet och har bra stöd för korsryggen. Du skall sitta stadigt och 2/3 av låret skall vila på stolssätet. Ställ först in stolen så att den passar dig. När det är gjort ställer du in bordet så att det passar till dig när du sitter på stolen.

 

Bord

Bordshöjden skall ställas in så att du vilar underarmar och händer på bordet eller på ett underarmsstöd. Kontrollera att du sitter rak i ryggen. Du skall varken behöva böja ryggen för att nå ned till bordet eller få axlarna pressade uppåt mot öronen av ett för högt bord.

 

Skärm

Placera skärmen så att du i möjligaste mån undviker reflexer. Se till att du har skärmen rätt framför ögonen. Du skall inte behöva vrida på huvudet i sidled för att se skärmen. Huvudregel för skärmhöjden är att det från ögat till mittpunkten på skärmen bör vara 15-30 graders lutning. Därför bör själva datamaskinen (CPU-enheten) inte ha sin fasta plats under skärmen. Avståndet från ansikte till skärm bör vara 60 - 80 cm anpassat efter din skärmstorlek och syn.